Begravningsavgift

Begravningsavgiften är vad vi alla betalar varje år för samma sak, nämligen en begravning. Denna avgift är till för att täcka nödvändiga kostnader den dagen en person avlider.