Begravningssånger

Begravningssånger är en gammal tradition. Begravningssånger är avsedda att göra begravningsceremonin mer meningsfull. När människor får veta att de har förlorat en älskad person kan de till en början ha svårt att tro på det. Det tar ofta tid innan dödens fulla innebörd sjunker in. Begravningar är den perfekta platsen för begravningssånger eftersom det är då man kan börja minnas dem med kärlek och inte bara minnas hur de dog.